زمخت – خشن ترکیه ممنوع آنکارا آمریکا

زمخت – خشن: ترکیه ممنوع آنکارا آمریکا آنکارا جنگنده آمریکایی لایحه بودجه تجهیزات دفاعی